WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA
windykacja zagraniczna Kraków

WINDYKACJA DŁUGÓW I NALEŻNOŚCI | EUROPA


Czym jest windykacja zagraniczna?

Windykacja zagraniczna to prężnie rozwijający się dział usług odzyskiwania wierzytelności – również w mieście Kraków. Przedsiębiorcy coraz częściej nawiązują kontakty biznesowe za granicą. Ekspansja ta niekiedy przysparza zagranicznych dłużników, którzy opornie podchodzą do spłaty swoich zadłużeń. W tym miejscu wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów. Poszerzamy swoją ofertę o usługę windykacja zagraniczna – działamy na terenie całej Unii Europejskiej!

Jakie zadania realizujemy?

Zadania, które realizuje firma Fonsuris, w procesie jakim jest windykacja zagraniczna to m.in. :

  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami,
  • bezpośrednia windykacja należności
  • wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami polskimi
  • wspomaganie procesu sądowego postępowania układowego z wierzycielami

 

Wynagrodzenie za obsługę wierzytelności zagranicznych ustalamy indywidualnie na podstawie przekazanych dokumentów do analizy. Jest to pierwszy krok, o który prosimy zglaszające się do nas firmy/osoby. Aby jak najlepiej poznać oraz oszacować sytuację dłużnika, bez której proces windykacji nie może się odbyć.

Ponadto prowadzimy szeroko zakrojone działania i negocjacje z dłużnikiem. W celu najskuteczniejszego wyegzekwowania wierzytelności– w skrajnych przypadkach, kiedy sytuacja dłużnika jest trudna, dążymy do sporządzenia ugody pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. W takim wypadku często rozkładamy zadłużenie na raty, które co miesiąc wpływają na Państwa konto. Takie rozwiązanie wykonujemy tylko i wyłącznie za zgodą wierzyciela, który wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie i zamknięcie sprawy windykacji zagranicznej.

W procesie odzyskiwania wierzytelności za granica Państwa trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nasze negocjacje z Dłużnikiem, z reguły trwają nie krócej niż 31 dni roboczych.

Windykacja Zagraniczna

Zapraszamy wszystkie firmy z miasta Kraków, Wieliczka, Zakopane i innych pobliskich, które borykają się z problemem odzyskania zadłużenia zagranicznego. W gronie naszych współpracowników znajdują się doceniani specjaliści: adwokaci, radcy, biegli sądowi i komornicy. W całym postępowaniu dążymy do maksymalnego zminimalizowania Państwa udziału i nerwów.

Usługa windykacja zagraniczna Kraków jest przeznaczona dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Nasza oferta jest kompleksowa, biurokracja i języki obce nie są dla nas przeszkodą w wyegzekwowaniu Państwa pieniędzy.

Uzyskanie klauzuli wykonalności na terenie Państwa członkowskiego

W większości przypadków wierzyciele, którzy uzyskali nakaz zapłaty na swojego dłużnika kierują sprawę do komornika. Ten zaś prowadzi postępowanie z godnie ze złożonym wnioskiem. Niestety bywa tak, że dłużnika już dawno nie ma na terenie PL, tylko jest gdzieś w Państwach członkowskich! O czym dowiadujemy się przez przypadek, jak to zwykle bywa. Co zrobić gdy komornik dostarcza nam pismo o bezskutecznej egzekucji? Jest na to rada – złożenie wniosku o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty. Taki pozew składa się w sądzie, który wydał pierwsze orzeczenie. Gdy sprawa zakończyła się dla nas pozytywnie. Należy potem, u komornika sadowego w Państwie Członkowskim, zainicjować postępowanie egzekucyjne. Składając odpowiednie wnioski wg. wymogów prawa obowiązującego w kraju, w którym ma być przeprowadzona egzekucja. Samo postępowanie, jego zasady i tryb jest różny niż postępowanie w Polsce i wymaga zaawansowanych wiadomości :

  • Pierwsze to podanie Państwa członkowskiego, aby uzyskać nakaz lub tytuł.
  • Drugie to adres dłużnika do doręczeń, oczywiście zagraniczny lub miejsca pracy.

 

Skorzystaj z naszej oferty, jeżeli znasz powyższe informacje!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.