Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

Windykacja zagraniczna

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Windykacja zagraniczna to prężnie rozwijający się dział usług odzyskiwania wierzytelności – również w mieście Kraków. Przedsiębiorcy coraz częściej nawiązują kontakty biznesowe za granicą. Ekspansja ta niekiedy przysparza zagranicznych dłużników, którzy opornie podchodzą do spłaty swoich zadłużeń. W tym miejscu wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów. Poszerzamy swoją ofertę o usługę windykacja zagraniczna – działamy na terenie całej Unii Europejskiej!

Jakie zadania realizujemy

Przepisy przewidują zastosowanie upadłości konsumenckiej wyłącznie w stosunku do osób fizycznych – konsumentów. Nie mogą więc skorzystać z niej właściciele firm, wspólnicy, ani komandytariusze spółek komandytowych, jawnych, partnerskich i innych.

Zadania, które realizuje firma Fonsuris, w procesie jakim jest windykacja zagraniczna to m.in. :

  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami i wierzycielami za granicą,
  • za dodatkową opłatą ustalenie adresu miejsca zamieszkania,
  • ustalenie majątku dłużników,

  • ustalenie kont bankowych dłużników,
  • windykacja należności – terenie każdego państwa członkowskiego UE,
  • wspomaganie procesu postępowań sądowych i egzekucyjnych przed sądami polskimi,
  • wspomaganie procesu sądowego postępowania układowego z wierzycielami.

Ustalenia powyżej wymienione są prawnie uzyskane bezpośrednio od organu zagranicznego.

Wynagrodzenie za obsługę wierzytelności zagranicznych ustalamy indywidualnie na podstawie przekazanych dokumentów do analizy. Jest to pierwszy krok, o który prosimy zgłaszające się do nas firmy/osoby. Aby jak najlepiej poznać oraz oszacować sytuację dłużnika, bez której proces windykacji nie może się odbyć.

Ponadto prowadzimy szeroko zakrojone działania i negocjacje z dłużnikiem. W celu najskuteczniejszego wyegzekwowania wierzytelności– w skrajnych przypadkach, kiedy sytuacja dłużnika jest trudna, dążymy do sporządzenia ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. W takim wypadku często rozkładamy zadłużenie na raty, które co miesiąc wpływają na Państwa konto. Takie rozwiązanie wykonujemy tylko i wyłącznie za zgodą wierzyciela, który wyraża zgodę na polubowne rozwiązanie i zamknięcie sprawy windykacji zagranicznej.

W procesie odzyskiwania wierzytelności za granica Państwa trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nasze negocjacje z Dłużnikiem, z reguły trwają nie krócej niż 31 dni roboczych.

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Zapraszamy wszystkie firmy z miasta Kraków, Wieliczka, Zakopane i innych pobliskich, które borykają się z problemem odzyskania zadłużenia zagranicznego. W gronie naszych współpracowników znajdują się doceniani specjaliści: adwokaci, radcy, biegli sądowi i komornicy. W całym postępowaniu dążymy do maksymalnego zminimalizowania Państwa udziału i nerwów.

Usługa windykacja zagraniczna Kraków jest przeznaczona dla małych i dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Nasza oferta jest kompleksowa, biurokracja i języki obce nie są dla nas przeszkodą w wyegzekwowaniu Państwa pieniędzy.

UZYSKANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI NA TERENIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

W większości przypadków wierzyciele, którzy uzyskali nakaz zapłaty na swojego dłużnika, kierują sprawę do komornika. Ten zaś prowadzi postępowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Niestety bywa tak, że dłużnika już dawno nie ma na terenie PL, tylko jest gdzieś w Państwach członkowskich! O czym dowiadujemy się przez przypadek, jak to zwykle bywa. Co zrobić, gdy komornik dostarcza nam pismo o bezskutecznej egzekucji? Jest na to rada – złożenie wniosku o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty. Taki pozew składa się w sądzie, który wydał pierwsze orzeczenie. Gdy sprawa zakończyła się dla nas pozytywnie. Należy potem, u komornika sądowego w Państwie Członkowskim, zainicjować postępowanie egzekucyjne. Składając odpowiednie wnioski wg. wymogów prawa obowiązującego w kraju, w którym ma być przeprowadzona egzekucja. Samo postępowanie, jego zasady i tryb jest różny niż postępowanie w Polsce i wymaga zaawansowanych wiadomości:

  • Pierwsze to podanie Państwa członkowskiego, aby uzyskać nakaz lub tytuł.
  • Drugie to adres dłużnika do doręczeń, oczywiście zagraniczny lub miejsca pracy.

Skorzystaj z naszej oferty, jeżeli znasz powyższe informacje!

Zobacz także: windykacja zagraniczna

demo-attachment-1934-Path-1541

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.

Ze względu na naszą skuteczność na rynku – informacji udzielamy tylko na podstawie przedłożonych dokumentów

demo-attachment-113-Path-1610
5/5 - (1 głosów)
Shopping Basket