Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

SKUP ODSZKODOWAŃ

SKUP ODSZKODOWAŃ

Centrum Odszkodowań Fonsuris odkupi od Państwa wszystkie rodzaje odszkodowań od 1000zł wzwyż!

Jak sprzedać swoje roszczenie?

Z nami to proste!

1. Osoba poszkodowana przesyła do nas pełną dokumentację związaną ze szkodą. Jest to m.in. kosztorys oraz decyzję ubezpieczyciela.

2. Po przesłaniu takiej dokumentacji, od razu jest ona analizowana. Pozwala nam to przedstawić propozycję kwoty, jaką możemy zaproponować.

3. Po akceptacji przedstawionej przez nas propozycji zawieramy z Klientem umowę cesji wierzytelności, która jest napisana zrozumiałym językiem dla Klienta.

4. Na takiej podstawie możemy wypłacić umówioną należność, a ciężar dochodzonego roszczenia wobec ubezpieczyciela spada na nas.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.

demo-attachment-113-Path-1610
Oceń stronę
Shopping Basket