RODO
Rodo Kraków

Profesjonalny Audyt RODO i pełnienie funkcji inspektora (IOD)


Pierwszym krokiem, jaki warto wykonać w celu wdrożenia nowych przepisów w firmie, jest profesjonalny audyt RODO. Przeprowadzenie przez nas audytu systemu ochrony danych osobowych u Klienta obejmuje m.in.:

 • Analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych
 • Ustalenie zbiorów danych osobowych funkcjonujących u Klienta
 • Ustalenie listy podmiotów, którym dane osobowe są powierzane
 • Weryfikację czy dostęp do danych osobowych mają osoby do tego uprawnione
 • Dostosowanie nowych zasad, dotyczących konieczności minimalizowania gromadzonych danych osobowych;
 • Opracowanie procedur na wypadek korzystania z prawa przysługującego osobom, których dane są przetwarzane
 • Reprezentowanie przed kontrolą RODO
 • Prowadzenie wymaganych dokumentów zgodnych z wymogami ISO 27001 UE
 • Umowa dostosowana do klienta od min.12 miesięcy ceny ustalane po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem

Przygotowanie Dokumentów RODO


Wdrożenie RODO do firmy wymaga zaprojektowania unikalnego systemu dokumentacji, który będzie właściwy dla konkretnej działalności. Przygotowanie dokumentów RODO przez naszą kancelarię obejmuje m.in:

 • Dostosowanie dokumentacji do przepisów RODO (polityki, procedury, klauzule informacyjne, polityka haseł, analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych)
 • Opracowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Sprawozdania do UODO
 • Wystawianie certyfikatów ISO
 • Kontrola Firmy w ramach wykonywanych Usług co kwartał
 • Raport z kontroli

Szkolenia na administratorów oraz inspektorów danych osobowych


Prowadzimy szkolenia na Inspektorów danych osobowych (IDO) oraz Administratorów danych osobowych (ADO).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC!