Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

PROFESJONALNY AUDYT RODO I PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA (IOD)

Pierwszym krokiem, jaki warto wykonać w celu wdrożenia nowych przepisów w firmie, jest profesjonalny audyt RODO. Przeprowadzenie przez nas audytu systemu ochrony danych osobowych u Klienta obejmuje m.in.:

 • Analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych
 • Ustalenie zbiorów danych osobowych funkcjonujących u Klienta
 • Ustalenie listy podmiotów, którym dane osobowe są powierzane
 • Weryfikację czy dostęp do danych osobowych mają osoby do tego uprawnione
 • Dostosowanie nowych zasad, dotyczących konieczności minimalizowania gromadzonych danych osobowych;
 • Opracowanie procedur na wypadek korzystania z prawa przysługującego osobom, których dane są przetwarzane
 • Reprezentowanie przed kontrolą RODO
 • Prowadzenie wymaganych dokumentów zgodnych z wymogami ISO 27001 UE
 • Umowa dostosowana do klienta od min.12 miesięcy ceny ustalane po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem
 • Prowadzimy szkolenia na Inspektorów danych osobowych (IDO) oraz Administratorów danych osobowych (ADO).
RODO Kraków

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW RODO

Wdrożenie RODO do firmy wymaga zaprojektowania unikalnego systemu dokumentacji, który będzie właściwy dla konkretnej działalności. Przygotowanie dokumentów RODO przez naszą kancelarię obejmuje m.in:

 • Dostosowanie dokumentacji do przepisów RODO (polityki, procedury, klauzule informacyjne, polityka haseł, analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych)
 • Opracowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Sprawozdania do UODO
 • Wystawianie certyfikatów ISO
 • Kontrola Firmy w ramach wykonywanych Usług co kwartał
 • Raport z kontroli

KONTAKT

Radosław Pac

Inspektor Audytor RODO nr NR 7514

Telefon: +48 536 197 577

Email: fonsuris@gmail.com

5/5 - (7 głosów)
Shopping Basket