Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

WINDYKACJA NIEPOŁOMICE
WINDYKACJA NIEPOŁOMICE

Windykacja Niepołomice

Windykacja Niepołomice: Kancelaria Prawno Windykacyjna Fonsuris. Zajmujemy się windykacją na wszystkich etapach postępowania. Można wyróżnić kilka możliwości windykacji:

a) windykacja polubowna – inaczej ujmując to droga mediacji pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Jako reprezentant  prowadzimy rozmowy pomiędzy stronami. Ich cel to oczywiście doprowadzenie do ustalenia i zawarcia porozumienia.

b) windykacja sądowa – wtedy nasz cel to jak najlepiej pomóc wierzycielom w odzyskaniu długów. Czy to od osób fizycznych bądź firm oraz różnych instytucji. Pełny proces windykacyjny jest bardzo złożony i wymaga analizy na podstawie posiadanej dokumentacji. Naszym zdaniem windykacja sądowa jest najlepszym  rozwiązaniem sprawy! Otrzymujemy prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności o ważności 6 lat. Dłużnik jest zobowiązany zwrócić wierzycielowi wszystkie poniesione koszty. 
Windykacja Niepołomice – zapraszamy!

WINDYKACJA I OBSŁUGA PRAWNA NIEPOŁOMICE

Windykacja w oparciu o  wydany nakaz to po prostu skierowanie sprawy do komornika sądowego. W tym przypadku oczywiście reprezentujemy Państwa. Najważniejszą sprawą jest złożenie właściwego wniosku i wskazanie czynności wymaganych od komornika. Dzieje się tak, bo to wierzyciel jest zobowiązany do przekazania możliwie największej ilości informacji na temat majątku posiadanego przez dłużnika.

NIE CZEKAJ AŻ TWÓJ DŁUG SIĘ PRZEDAWNI!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG!

KANCELARIA WINDYKACYJNA NIEPOŁOMICE

Oceń stronę
Shopping Basket