Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

OFERTA – WINDYKACJA KRAKÓW

Kancelaria Prawno Windykacyjna Fonsuris, działając na rynku windykacyjnym, zdobyła bardzo bogate doświadczenie w dochodzeniu należności od nierzetelnych klientów z różnych sektorów: od osób fizycznych po duże firmy oraz korporacje. Dzięki doświadczeniu oraz jasnej procedurze szybko rozwiązujemy problemy naszych ZLECENIODAWCÓW zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Do największych osiągnięć naszej Kancelarii zaliczamy dużą grupę stałych Klientów, których kompleksowo obsługujemy na każdym etapie postępowania. Dobranie odpowiedniego zespołu przygotowanych pracowników oraz skuteczne działania na poszczególnych etapach windykacji. Jesteśmy Kancelarią Prawno Windykacyjną działającą na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozbudowanego system windykacji bezpośredniej, nie ograniczamy się tylko do monitów i telefonów czy korespondencji elektronicznej.

Windykacja Kraków

ZAJMUJEMY SIĘ SPRAWAMI OD 1000 PLN! NIE DZIAŁAMY NA ZASADZIE SUCCESS FEE!

demo-attachment-113-Path-1610

REALIZUJEMY:

 • windykację sądową i pozasądową.
 • windykację komorniczą i po komorniczą.
 • windykację zagraniczną na terenie EU.
 • monitoring należności bieżących.
 • doradztwo z zakresu windykacji.

WINDYKUJEMY Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • niezapłacone faktury.
 • kwoty wynikające z umów sprzedaży lub inne.
 • zrealizowane, niezapłacone zamówienia i zlecenia.
 • nieuregulowane wynagrodzenia, od pracodawcy z umów o pracę umów cywilno-prawnych umów o dzieło.
 • zobowiązania pisemne, takie jak weksle, umowy pożyczek itd.
 • oraz wszelkie inne udokumentowane zdarzenia.

KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW:

 • poprawa finansowa przez szybsze spływanie należności.
 • jasna procedura działania.
 • ścisła współpraca pracownika do kontaktu.
 • bezpieczeństwo, podejmowane działania są zawsze zgodne z prawem.
 • działania prewencyjne, zwiększające bezpieczeństwo prowadzonej firmy.

OFERTA SKŁADA SIĘ Z KILKU WAŻNYCH ELEMENTÓW, KTÓRE STANOWIĄ CAŁOŚĆ.

Monitoring Należności

Usługa polega na monitorowaniu i kontrolowaniu spłaty należności od upłynięcia terminu płatności nawet przez kilka tygodni. Nasz pracownik uprzejmie, lecz stanowczo przypominana dłużnikowi o konieczności spłacenia kolejnej zaległej płatności. Nasi doświadczeni pracownicy osiągają wysoką skuteczność. W przypadku braku spłaty w terminie przez dłużnika sprawa przechodzi do działu windykacji po Państwa akceptacji. Wszelkie opłaty związane z dalszym postępowaniem są uzgadniane indywidualnie oraz z każdą firmą. Prowizja uzależniona jest od wielu czynników, a jej wysokość może zaczynać się już od kilku procent. Sposób monitorowania płatności dostosowujemy do branży. Nasz Klient ma możliwość wyboru klientów, których chce monitorować. Q szczególności tych, których uważa za potencjalne zagrożenie, przez co może utracić płynność finansową. Z doświadczeń zdobytych na skutecznie przeprowadzonych sprawach wynika, że właśnie ta opcja kontrolowania poprawia płynność finansową naszych Klientów

Windykacja Należności

Dochodzenie należności w Kancelarii Prawno Windykacyjnej Fonsuris odbywa się w etapach i kompleksowo. Skuteczne rozwiązanie wielu spraw pozwoliło wypracować nam nowatorskie procedury windykacyjne czyniąc naszą pracę stabilną i skuteczną.

Windykacja Stacjonarna

Kontakty telefoniczne – rozmowy z dłużnikiem mają na celu wynegocjowanie odpowiednich terminów spłaty zadłużenia ORAZ monitorowanie spłat do całkowitego ZAMKNIĘCIA roszczenia. Monity – inaczej zwane jako wezwanie do zapłaty to nic innego jak forma ostrzeżenia przed kolejnym etapem.

Postępowania Sądowe w Różnych Trybach

To nic innego jak Uzyskanie nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego ten etap prowadzą nasi prawnicy oraz radcy prawni w ten sposób umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy na etapie egzekucyjnym.

Etap Postępowania Polubownego ­ oraz Przed egzekucyjnego

Występuje w sytuacji, gdy uzyskano tytuły wykonawczy lecz istnieje prawdopodobieństwo i szanse na odzyskanie długu bez konieczności egzekucji komorniczej. Podobnie jak w procesie windykacji polubownej są stosowane działania formalne.

Egzekucja Komornicza

Po wyczerpaniu wszelkich metod polubownych sprawa musi trafić do komornika tutaj znowu zastępujemy klienta reprezentując go przed właściwym komornikiem Sądowym sporządzając odpowiedni wniosek egzekucyjny oraz dostarczając nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności.

demo-attachment-113-Path-1610
5/5 - (4 głosów)
Shopping Basket