Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

REGULAMIN GIEŁDY DŁUGÓW FONSURIS

1/ Giełda długów Fonsuris jest publiczną platformą ogłoszeń zawierającą oferty sprzedaży wierzytelności, zamieszczanych przez zarejestrowanych użytkowników Giełdy Fonsuris.

2/ Użytkownik rejestrujący – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile przepisy prawne przyznają jej zdolność prawną.

3/ Internetowa Giełda Fonsuris jest przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych możliwością sprzedaży lub zakupem wierzytelności.

4/ Każdy użytkownik odpowiada prawnie za dokonanie wpisu, który jest:

A. nie jest prawdziwy / tylko fałszywy
B. nie należy do wierzyciela prawnego / ani nowego następcy prawnego
C. wierzytelność jest przedawniona / nie można jej dochodzić na drodze sądowej, ani komorniczej.
D. wierzytelności nie można dochodzić na terenie UE.

REGULAMIN GIEŁDY DŁUGÓW FONSURIS
Oceń stronę
Shopping Basket