GIEŁDA DŁUGÓW

GIEŁDA DŁUGÓW


Podstawa prawna:

  • kodeks cywilny (art.509 §1 KC) dopuszczający zasadę przelewu wierzytelności;
  • ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 ze zm.);
  • ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych –  w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW  zajmuje się udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności   przez ogłoszenie publiczne (Dz. U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
  • ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 Nr 18,poz.82).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.