Warunkiem podania wyceny jest przesłanie wyroku lub pełnej dokumentacji czyli faktura, wyrok sądowy, umowy pożyczki oraz inne dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia.

SKUP WIERZYTELNOŚCI Kraków

SKUP WIERZYTELNOŚCI

Chętnie odkupimy Państwa wierzytelności, od najmniejszych, których skierowanie do sądu jest całkowicie nieopłacalne, do największych i najpoważniejszych. Skupujemy należności z zakresu:

  • nakazów płatności,
  • umów,
  • wyroków sądowych.

Skupujemy tylko wierzytelności objęte nakazem zapłaty!

Abyśmy mogli odkupić Państwa wierzytelności niezbędne jest przekazanie nam niżej wymienionych informacji:

  • informacji o prowadzonej wcześniej egzekucji komorniczej,
  • informacji o przypisaniu sprawie wyroku z klauzulą wykonalności,
  • informacji o wcześniejszych próbach wyegzekwowania wierzytelności.

Prosimy o przesłanie kopii lub oryginałów całej posiadanej przez Państwa dokumentacji na adres naszej kancelarii. Po zapoznaniu się z dokumentami wyceniamy dla Państwa dług i kontaktujemy się z Państwem przekazując informacje o warunkach ewentualnego jego odkupienia. Kolejnym krokiem prowadzącym do przekazania nam swojej wierzytelności jest podpisanie cesji wierzytelności, poprzez co nasza kancelaria przejmuje uprawnienia związane z dłużnikiem.

Powierzenie nam swoich wierzytelności to dla Państwa możliwość całkowitego skupienia się na sprawach firmy i jej profilu działalności, podczas gdy my będziemy zajmować się Państwa należnościami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.

demo-attachment-113-Path-1610
Oceń stronę
Shopping Basket