SKUP WIERZYTELNOŚCI

SKUP WIERZYTELNOŚCI


Chętnie odkupimy Państwa wierzytelności, od najmniejszych, których skierowanie do sądu jest całkowicie nieopłacalne, do największych i najpoważniejszych. Skupujemy należności z zakresu:

  • nakazów płatności,
  • umów,
  • wyroków sądowych.

 

Skupujemy tylko wierzytelności objęte nakazem zapłaty!

Abyśmy mogli odkupić Państwa wierzytelności niezbędne jest przekazanie nam niżej wymienionych informacji:

  • informacji o prowadzonej wcześniej egzekucji komorniczej,
  • informacji o przypisaniu sprawie wyroku z klauzulą wykonalności,
  • informacji o wcześniejszych próbach wyegzekwowania wierzytelności.

 

Prosimy o przesłanie kopii lub oryginałów całej posiadanej przez Państwa dokumentacji na adres naszej kancelarii. Po zapoznaniu się z dokumentami wyceniamy dla Państwa dług i kontaktujemy się z Państwem przekazując informacje o warunkach ewentualnego jego odkupienia. Kolejnym krokiem prowadzącym do przekazania nam swojej wierzytelności jest podpisanie cesji wierzytelności, poprzez co nasza kancelaria przejmuje uprawnienia związane z dłużnikiem.

Powierzenie nam swoich wierzytelności to dla Państwa możliwość całkowitego skupienia się na sprawach firmy i jej profilu działalności, podczas gdy my będziemy zajmować się Państwa należnościami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.