Ogłoszenie dotyczy sprzedaży zadłużenia firmy HYDRO-INSTALACJE Marek Franczyk
Miasto: Przysietnica
NIP: 7342916102

Wartość wierzytelności : 430,50 PLN
Sprzedam za: 430,50 PLN

Podstawa: Faktura VAT

Termin płatności: 2023-08-03

Nr Ogłoszenia:04/2023
Dłużnik:HYDRO-INSTALACJE Marek Franczyk
Miejscowość:Przysietnica
Podstawa roszczenia:Faktura VAT
Wartość wierzytelności:430,50
Sprzedaż za:430,50
Data przeterminowania:03/08/2023