CALL CENTER

CALL CENTER


Nasze centrum obsługi telefonicznej stanowi nieocenione wsparcie przy windykacjach. Pozwala ono na stały kontakt z dłużnikiem i ciągłe informowanie go o jego nieuregulowanych należnościach.

W przypadku gdy dłużnik chce polubownie rozwiązać sprawę, nasze centrum przejmuje monitorowanie postępów harmonogramu spłaty należności.

Innym zadaniem naszego call-center, w przypadku gdy dłużnik nie chce współpracować, jest ustalenie lub zweryfikowanie jego danych adresowych, co umożliwia sprawne przeprowadzenie windykacji terenowej.

Do kontaktów z dłużnikami naszych klientów stosujemy trzy drogi komunikacji elektronicznej:

  • kontakt telefoniczny,
  • powiadomienia SMS,
  • powiadomienia wysyłane drogą e-mail.

 

W naszym centrum zatrudniamy tylko wykwalifikowanych pracowników, którzy są przez nas upoważnieni do prowadzenia negocjacji w imieniu kancelarii. Nasi pracownicy nie nękają ciągłymi telefonami, co wywołuje tylko jeszcze gorszą atmosferę, a rzeczowo wyjaśniają zaistniałą sytuację i poszukują najbardziej dogodnego dla obu stron sposobu na zakończenie sprawy.

Call center służy również do kontaktu z klientami i informowania ich o postępach prowadzonych przez nas prac, zarówno związanych z windykacjami jak i z pozostałymi usługami, które świadczy nasza firma.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. NAPISZ JAK MOŻEMY CI POMÓC.