Opis ogłoszenia 1/2020.

lorem ipsum

Nr Ogłoszenia: 01/2020
Dłużnik: Dłużnik nr 1
Miejscowość: Kraków
Podstawa roszczenia: Faktura VAT
Wartość wierzytelności: 1200,22
Sprzedaż za: 1100
Data przeterminowania: 14/04/2020
Zarejestruj się aby wysłąć propozycję kupna. Jeśli masz konto Zaloguj się.